wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo dolnośląskie / powiat polkowicki / gmina Chocianów

Działy Encyklopedii

Michałów

www.michalow.59-140.wsiepolskie.pl

Galeria wsi Michałów
nazwa: Michałów
poczta: Chocianów
kod pocztowy: 59-140
region: Dolny Śląsk
wieś sołecka: tak
Dopisz się do tej wsi: mieszkaniec sympatyk były mieszkaniec

Portret wsi

Informacje ogólne

Dawna nazwa wioski Michałów - Michelsdorf Kr. Lüben

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa legnickiego.

We wsi znajduje się Cerkiew św. Michała Archanioła.

Michalów jest to wieś położona w Polsce w gminie Chocianów w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim.Strefa numeracyjna jest (+48-76. Tablice rejestracyjne- DPL

W naszej wiosce istnieje jedna z grup etnicznych Łemków (prawosławnych). Wieś słynąca ze spotkania pod nazwą "Watra". W 1980 r. udało się zorganizować I "Watrę na Czużyni" (czyli na obczyźnie). Do tej wsi, gdzie w poniemieckich gospodarstwach mieszkają Łemkowie, a w centrum stoi wzniesiona niedawno typowa cerkiew łemkowska, zjeżdżają licznie dawni przesiedleńcy i coraz więcej ich potomków. "Watra", odbywająca się w pierwszy weekend sierpnia, jest przede wszystkim okazją do spotkań dawno niewidzianych znajomych. Występują tu również zespoły folklorystyczne, można też kupić wydawnictwa łemkowskie. Przez kilka lat z inicjatywy Stowarzyszenia "Polska - Afryka" odbywał się tu festiwal muzyki Reagge.

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie Gminy Chocianów w 2009 roku. Na 2010 rok łącznie wyodrębniono kwotę 144.779,68 zł. wysokość funduszu w danym sołectwie jest zależna m.in od ilości mieszkańców, jest on wyliczany zgodnie z art.2 ustawy o funduszy sołeckim. Sołectwo Michałów Liczba mieszkańców: 183
Środki do dyspozycji sołectwa 8.637,91zł
Projekty zaplanowane do realizacji:
modernizacja placu zabaw : zakup siatki, słupów, materiałów na bramy oraz urządzeń wyposażenia placu zabaw

Sołtys - Bogdan Nucinski
Rada sołecka :
1. Danuta Mesjasz
2. Lidia Łuczkowiec
3. Bogdan Szpytko
4. Józef Łuczkowiec
5. Stanisław Szywała

Grupa Odnowy
Lider- Łukasik Józefa
Skład grupy:
1. Nucińsaki Bogdan
2. Baczyńska Lucyna
3. Szpytko Bogdan
4. Buraczek Aleksander
5. Łuczkowiec Aleksander

Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 7 gromad: Brunów, Michałów ,Chocianowiec, Nowa Kuźnia, Raków, Trzebnice i Żabice. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gminy. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy.

Łemkowszczyzna to obszar wciskający się głębokim klinem między polskie i słowackie terytorium etniczne, obejmujący po północnej, polskiej stronie granicy tereny Beskidu Sądeckiego, Niskiego oraz zachodni skrawek Bieszczad lub, przyjmując za podstawę przedwojenny podział administracyjny kraju - południowe części powiatów Nowy Targ, Nowy Sącz, Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok i skrawek Leskiego. Zamieszkiwała ją ludność ruska (nie mylić z rosyjską!) zwana Łemkami. Po raz pierwszy etnonim „Łemkowie" pojawił się najprawdopodobniej na początku XIX wieku. Początkowo było to przezwisko stosowane względem tych Rusinów, którzy używali w swej mowie słowa „łem" (tylko, lecz, ale). Z czasem utraciło ono charakter przezwiska i stało się nazwą neutralną funkcjonującą w literaturze naukowej i popularnej. Również sami Łemkowie, używający do samo określenia terminu „Rusak", „Rusin", powoli zaczęli przyjmować tę nową nazwę. Według statystyk przesiedleńczych, na terenie Dolnego Śląska, w granicach administracyjnych z 1947 r., osiedlono nieco ponad 21 tysięcy przesiedleńców z akcji „W". Zdecydowana większość, około 80-90% pochodziła z Łemkowszczyzny. Do powiatów o największej liczbie ludności łemkowskiej należały: powiat Lubin - 2550, Legnica - 2200 i Wołów - 2800; początkowo, do momentu wtórnych przesiedleń w 1948 r., również Oleśnica. Wbrew zarządzeniom MZO i MBP, w niektórych wsiach Łemków osiedlano w liczbie znacznie przekraczającej wyznaczone limity. Na przykład w Michałowie, Liścu (powiat Lubin) - po trzydzieści kilka rodzin. Inne większe skupiska ludności łemkowskiej w ówczesnym województwie wrocławskim to: Studzienki, Mojęcice, Stary Wołów, Łososina, Krzydlina i Lubiąż (powiat Wołów); Bukowna, Wysoka, Rudna, Chróstnik (powiat Lubin); kolonia Jaroszówka, Zamienice, Rokitki (powiat Złotoryja); Patoka, Modła, Gromadka (powiat Bolesławiec); Lasowice, Lisowice, Wągrodno, Legnickie Pole i Gniewomierz (powiat Legnica); wsie w okolicach Przemkowa i Szprotawy. Tam też najdłużej przetrwały tradycyjne łemkowskie zwyczaje i obrzędy - na przykład wesela z udziałem weselnego starosty, wygłaszającego okolicznościowe mowy; barwnego orsza-ku drużbów i druhen, ubranych zazwyczaj w przywiezione z gór stroje; „dziadiwky" - mężczyzny przebranego za kobietę, przyprowadzanego młodemu podczas oczekiwania na pannę młodą lub święta cerkiewne, choćby „kermesze" (odpowiedniki łacińskich odpustów). W wymienionych powyżej wsiach najłatwiej również odnaleźć przywiezione z gór sprzęty, narzędzia rolnicze, stare fotografie, pamiątki rodzinne. Przygotowując naszą wystawę myśleliśmy zasadniczo o dwóch sprawach: z jednej strony zależało nam na dostarczeniu zwiedzającym podstawowych informacji o Łemkach i ich małej ojczyźnie - skąd przybyli, jak trafili na tereny Dolnego Śląska; z drugiej - chcieliśmy poszukać odpowiedzi na pytanie - co pozostało Łemkom po 50. latach zamieszkiwania z dala od górskiej Arkadii - Łemkowszczyzny?
Lecz oprócz Prawosławnych- Łemków w naszej małej wiosce zamieszkują również Polacy -katolicy. Tu ludzie nie wywyższają się wszyscy szanują się nawzajem choć dzieli nas wiara i wyznanie choć gdy komuś dzieje się coś złego ludzie nie myślą sobie " ale przecież on jest prawosławny mam iść mu pomóc czy też nie " tutaj nie ma czegoś takiego. wszyscy są równi choć wyznanie nie jest w stanie nas poróżnić. PRZECIEŻ JEST JEDEN BÓG A ZE JEST KILKA ODŁAMÓW RELIGIJNYCH WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI I POWINNIŚMY SIĘ SZANOWAĆ TAKIMI JAKIMI JESTEŚMY.

WAŻNA INFORMACJA!
Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są zdobyte za pomocą Internetu. Informacje zbieram dzięki różnym stronom internetowym oraz dzięki naszym mieszkańcom.

DZIĘKUJE WSZYSTKIM KTÓRZY DOŁĄCZYLI DO MOJEJ STRONKI JAKO SYMPATYK, MIESZKANIEC CZY TEŻ BYŁY MIESZKANIEC. MYŚLĘ ZE MOJA STRONA JAK I SAM MICHAŁÓW JEST BARDZO CIEKAWY :) JESZCZE RAZ DZIĘKUJE

Polecane tematy

Wizytówki

Stwórz na portalu wsiepolskie.pl własną wizytówkę, by skutecznie zareklamować swoją firmę, instytucję czy organizację. Informacja o twojej działalności pojawi się na stronach internetowych wsi w gminie, powiecie, województwie lub też w całym kraju. Włącz się do ogólnopolskiego organizmu internetowego wsiepolskie.pl rozdając swoją wizytówkę użytkownikom naszego portalu. Dzięki oryginalnej, niezwykle skutecznej, regionalno-tematycznej wyszukiwarce twoja oferta trafi do wielu potencjalnych odbiorców i zainteresowanych.

 

Więcej wizytówek »