wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo dolnośląskie / powiat polkowicki / gmina Chocianów

Michałów

www.michalow.59-140.wsiepolskie.pl

Organizacje

Stowarzyszenie Łemków - łemkowska organizacja społeczna, założona w Legnicy 15 marca 1989, a zarejestrowana 7 kwietnia 1989, należąca do Światowej Rady Rusinów.Zadaniem Stowarzyszenia jest: integracja ludności łemkowskiej bez względu na poglądy i przekonania religijne ratowanie, pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie kultury duchowej i materialnej Łemków nauczanie języka łemkowskiego, popularyzacja historii Łemkowszczyzny a także wiedzy o życiu i działalności Łemków poza granicami Polski ,propagowanie przyjaźni łemkowsko- polskiej oraz współpraca z podobnymi towarzystwami mniejszości narodowych w  Polsce, promowanie kultury łemkowskiej w świecie. Prezesem Stowarzyszenia Łemków jest od początku jego istnienia Andrzej Kopcza.Podane wyżej informacje zaczerpnęłam ze strony Stowarzyszenia.Ponadto sama interesuję się kulturą , zwyczajowością świata, który mnie otacza i w jakiś sposób kształtuje. 
ZLOTY MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ jest to miejsce, gdzie co jakiś czas zjeżdżają się młodzi z całej Polski. Najwięcej pochodzi z terenów   Dolnego Śląska. Do stowarzyszenia młodzieży może należeć każdy, kto chce wiedzieć więcej na temat swojego wyznania i kto chce, lubi spotykać się z ludźmi własnej wiary . 

Naszą wieś często odwiedzają zespoły ludowe takie jak "Kyczera" "Łastiwoczka"

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera" to organizacja młodzieży łemkowskiej z terenu Legnicy i okolic. Działa od 1991 roku, od kwietnia 1992 roku jako Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne. Do głównych celów Stowarzyszenia należy ratowanie i propagowanie kultury łemkowskiej, inspirowanie badań naukowych w zakresie łemkoznastwa, prowadzenie działalności dokumentacyjnej, podejmowanie działań mających na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń narodowościowych, szeroko rozumiana edukacja wielokulturowa, praca z młodzieżą i dziećmi, instytucjonalizacja życia kulturalnego i naukowego Łemków na Dolnym Śląsku. 
Dorobek stowarzyszenia to własny budynek w centrum Legnicy, blisko 400 młodych ludzi zaangażowanych w prace na rzecz społeczności lokalnej, kilkaset koncertów, liczne imprezy kulturalne, wystawy, konferencje naukowe, konkursy dla dzieci i młodzieży. Zespół prowadzi jedyne w Polsce Centrum Kultury Łemkowskiej z własną biblioteką, archiwum i izbą etnograficzną. Budynek, w którym mieści się Centrum został wykupiony przez stowarzyszenie na własność! Zrzeszona w zespole młodzież własnym sumptem dokonała drobnych remontów i adaptacji pomieszczeń. Opracowany i realizowany przez nią projekt pod nazwą „Centrum Kultury Łemkowskiej - otwarte miejsce spotkań" uhonorowany został nagrodą Fundacji Kultury w konkursie „Małe Ojczyzny - tradycja dla przyszłości".
„Kyczera" może poszczycić się licznymi sukcesami artystycznymi. Jest obecnie jedynym zespołem propagującym folklor łemkowski zarówno w formie autentycznej jak i stylizowanej. Koncertowała niemal w całej Europie (Bośnia – Hercegowina, Chorwacja, Jugosławia, Bułgaria, Portugalia, Rumunia, Włochy, Francja, Czechy, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Węgry). W 2002 roku reprezentowała Polskę na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych na Słowacji, w Rumunii i co szczególnie godne podkreślenia - na cyklu festiwali CIOFF w Meksyku. W 2003 roku na cyklu festiwali CIOFF we Francji (łącznie ponad 40 koncertów) i Czechach. W 2004 roku na Światowym Festiwalu Sztuk Ludowych w Huhhot (Chiny) i Festiwalu „Music World" we włoskim Fivizzano. Wielokrotnie nagrywała dla Polskiego Radia i Telewizji (emisje w 1 i 2 programie TVP oraz w 1 i 2 programie PR). Za swoje prezentacje nagradzana była między innymi na festiwalach w Kijowie, Santarem (Portugalia) i Zakopanem (Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich). Z uznawanego za jeden z najbardziej prestiżowych festiwali na świecie „Music World" przywiozła w 2004 roku aż dwie główne nagrody. Za całokształt swej działalności artystycznej nagrodzona została między innymi Rudolfiną - nagrodą Wojewody Legnickiego, Nagrodą im. Oskara Kolberga, wyróżnieniem Gabinetu Rady Ministrów Ukrainy, dyplomem Ministra Kultury a w 2004 roku prestiżową nagrodą PRO BUBLICO BONO. Kierownika „Kyczery" Jerzego Starzyńskiego za pracę z zespołem uhonorowano między innymi Nagrodą Fundacji Popierania Niezależnej Kultury Polskiej POLCUL z Australii.  Spośród licznych przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez zespół na szczególne wyróżnienie zasługują Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą". Jest to największy międzynarodowy festiwal mniejszości narodowych organizowany w Europie. Impreza ta trwa od kilku do kilkunastu dni. Prezentacje festiwalowe odbywają się w różnych miejscowościach Dolnego Śląska, zarówno w miastach (Legnica, Wałbrzych, Polkowice, Wołów, Szczawno-Zdrój, Mieroszów, Głogów, Przemków, Złotoryja, Głuszyca, Sokołowsko), jak i w małych wioskach (Rudna, Michałów, Lisiec, Wysoka, Chobienia, Brennik i inne), których mieszkańcy na co dzień nie mają możliwości obcowania ze „światową" kulturą. 

 

 "ŁATIWOCZKA" jest to dziecięco-młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca z Przemkowa. Już od lat umila nam swym śpiewem czas na różnych imprezach takich jak WATRA. Łastiwoczka jest zespołem bardzo dobrze rozpoznawalnym zarówno w Przemkowie jak i na terenie całego kraju a nawet poza granicami Polski.  Na swoim koncie ma już  wiele występów na mniejszych i większych scenach. Mimo iż jest to dosyć młody zespół, zdążył otrzymać wiele nagród i wyróżnień. 

" Łastiwoczka" powstała w 2000 roku przy działającym w Przemkowie kole Stowarzyszenia Łemków. Założycielem i pomysłodawcą była Małgorzata Herbut, która wraz z grupą młodzieży uczęszczającej na lekcje nauki języka łemkowskiego postanowiła ratować od zapomnienia szeroko pojętą kulturę łemkowską . Pomysł trafił na bardzo podatny grunt i wkrótce zdobył sympatię wielu młodych Łemków z Przemkowa i okolic. Umiejętności wokalne młodzieży szybko zostały zauważone przez władze Stowarzyszenia, które od tego momentu rozpoczęły działania na rzecz wsparcia działalności Zespołu i jego promocji.